آواتار پیشفرض مشتریان آسمان فیتنس

توضیحاتی در مورد دستگاه های شرکت آسمان فیتنس از زبان مشتری گرامی آقای محرمی باشگاه در خیابان پیروزی تهران