سیم کش نوع B

Technogym
خرید و قیمت دستگاه بدنسازی آورکراس تکنو جیم ساخت آسمان فیتنس

صلیب اورکراس مدرج برند تکنوجیم

دستگاه بدنسازی جلو ران-جلو پا طرح بادی استرانگ body strong

 

دستگاه بدنسازی جلو ران- جلو پا طرح بادی استرانگ body strong

پشت ران دستگاه خوابیده
پشت پا سیم کش

 

لوازم بدنسازی بادی استرانگ

 

دستگاه بدنسازی قفسه فلای دو کاره
قفسه فلای دو کاره

 

لوازم بدنسازی بادی استرانگ
داخل پا و بیرون پا

 

پرس سینه یتسی سیم کش

 

سرشانه سیم کش