دستگاه های وزنه آزاد آسمان فیتنس


تجهیزات ورزشی بدنسازی آسمان فیتنس|آموزش بدنسازی فیتنس و ایروبیک


در این صفحه می توانید محصولات وزنه آزاد گروه ورزشی آسمان فیتنس را مشاهده کنید برای دیدن توضیحات و امکانات دستگاه ها بر روی آنها کلیک کنید.

برای سفارش و دریافت اطلاعات بیشتر از طریق فرم تماس با ما یا شماره تماس های ما اقدام نمایید .

گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

پرس پا Ops


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

پرس پا طرح بادی تن

گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

 


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

پرس پا طرح دوم

گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

هاگ پا طرح بادی تن

گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

پرس پا ریلی

 


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

هاگ پا ریلی


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

هاگ اسکات


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

هاگ ساق


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

پرس سینه وزنه آزاد

گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

سرشانه وزنه آزاد

گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

 


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

دستگاه شکم خروگوشی

گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

 


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

ساق نشسته


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

فیله کمر


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

جلو بازو لاری

گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن


 


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

میز بالا سینه

گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

میز زیر سینه


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

میز پرس سینه تخت

گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

 


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

خرک اسکات


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

سر شانه هالتر

گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

سر شانه هالتر

گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

شنا سوئدی


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

میز شکم مدرج

 


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

نمیکت متحرک


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

نمیکت تخت


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

خرک آیینه

 


گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن

نمیکت بالا سینه ثابت

گروه ورزشی آسمان فیتنس-فروش تجهیزات بدنسازی-بادی تن