شرکت آسمان فیتنس: تولید کننده دستگاه های بدنسازی، باشگاهی و TRX
آسمان فیتنس
شرکت آسمان فیتنس: تولید کننده دستگاه های بدنسازی، باشگاهی و TRX

وبلاگ شرکت آسمان فیتنس

مولتی کراس - آسمان فیتنس

مولتی کراس - آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | دستگاه بدنسازی | 2 کامنت

  بیشتر بخوانید  
تاثیر رژیم و ورزش بر سینه بانوان- آسمان فیتنس

تاثیر رژیم و ورزش بر سینه بانوان- آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | فیتنس زنان | 0 کامنت

  بیشتر بخوانید  
دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس شکم خلبانی- آسمان فیتنس

دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس شکم خلبانی- آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | دستگاه بدنسازی | 1 کامنت

  بیشتر بخوانید  
ضعف در تمرین بدنسازی - آسمان فیتنس

ضعف در تمرین بدنسازی - آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | بدنسازی | 3 کامنت

  بیشتر بخوانید  
کراس فیت چه نوع ورزشی است؟-آسمان فیتنس

کراس فیت چه نوع ورزشی است؟-آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | دستگاه بدنسازی | 4 کامنت

  بیشتر بخوانید  
خواص سفیده تخم مرغ در بدنسازی-آسمان فیتنس

خواص سفیده تخم مرغ در بدنسازی-آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | تغذیه | 2 کامنت

  بیشتر بخوانید  
آدیپونکتین هورمون چربی سوزی- آسمان فیتنس

آدیپونکتین هورمون چربی سوزی- آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | فیتنس | 2 کامنت

  بیشتر بخوانید  
بتا آلانین - آسمان فیتنس

بتا آلانین - آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | دارو های بدنسازی | 0 کامنت

  بیشتر بخوانید  
برنج باعث چاقی میشود - آسمان فیتنس

برنج باعث چاقی میشود - آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | تغذیه | 0 کامنت

  بیشتر بخوانید  
چه ورزشی برای زانو درد خوب است-آسمان فیتنس

چه ورزشی برای زانو درد خوب است-آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | فیتنس | 0 کامنت

  بیشتر بخوانید