شرکت آسمان فیتنس: تولید کننده دستگاه های بدنسازی، باشگاهی و TRX
آسمان فیتنس
شرکت آسمان فیتنس: تولید کننده دستگاه های بدنسازی، باشگاهی و TRX

وبلاگ شرکت آسمان فیتنس

کراس فیت چه نوع ورزشی است؟-آسمان فیتنس

کراس فیت چه نوع ورزشی است؟-آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | دستگاه بدنسازی | 3 کامنت

  بیشتر بخوانید  
خواص سفیده تخم مرغ در بدنسازی-آسمان فیتنس

خواص سفیده تخم مرغ در بدنسازی-آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | تغذیه | 2 کامنت

  بیشتر بخوانید  
آدیپونکتین هورمون چربی سوزی- آسمان فیتنس

آدیپونکتین هورمون چربی سوزی- آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | فیتنس | 2 کامنت

  بیشتر بخوانید  
بتا آلانین - آسمان فیتنس

بتا آلانین - آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | دارو های بدنسازی | 0 کامنت

  بیشتر بخوانید  
برنج باعث چاقی میشود - آسمان فیتنس

برنج باعث چاقی میشود - آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | تغذیه | 0 کامنت

  بیشتر بخوانید  
چه ورزشی برای زانو درد خوب است-آسمان فیتنس

چه ورزشی برای زانو درد خوب است-آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | فیتنس | 0 کامنت

  بیشتر بخوانید  
ویتامین D و مصرف آن در بدنسازان- آسمان فیتنس

ویتامین D و مصرف آن در بدنسازان- آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | تغذیه | 2 کامنت

  بیشتر بخوانید  
دستگاه زیربغل ضربدری - آسمان فیتنس

دستگاه زیربغل ضربدری - آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | دستگاه بدنسازی | 2 کامنت

  بیشتر بخوانید  
موثر ترین راه چربی سوزی شکم چیست -آسمان فیتنس

موثر ترین راه چربی سوزی شکم چیست -آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | فیتنس | 2 کامنت

  بیشتر بخوانید  
چه مواد غذایی حاوی آمینو اسید است؟- آسمان فیتنس

چه مواد غذایی حاوی آمینو اسید است؟- آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | تغذیه | 2 کامنت

  بیشتر بخوانید