بیوگرافی قهرمان خلیل اسدی مقاله ۲۰۱۹

عکس های خلیل اسدی
31 ژانویه

خلیل اسدی متولد ۱۳۶۷/۸/۲۴ شهرستان آمل می باشد و کارشناس تربیت بدنی است ,

درحال حاضر مشغول تحصیل و تلاش برای پیشرفت در مسیر قهرمانی خود و برادرشان محمد میباشد.

بیشتر بخوانید