کراتین چیست؟

مصرف کراتین در تمرینات بدنسازی
۲۳ مرداد

 

آمینو اسیدی ساخته شده از آرژنین، گلیسین و متیونین است که به طور طبیعی توسط بدن به میزان ۱-۲ گرم در روز تولید می شود و در حدود ۲ گرم آن بصورت ادرار در روز دفع می شود پس شما هرگز کراتین را در بدن خود ذخیره نمی کنید. کراتین مولکول تولید کننده انرژی است که به طور ویژه مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است .