شرکت آسمان فیتنس: تولید کننده دستگاه های بدنسازی، باشگاهی و TRX
آسمان فیتنس
شرکت آسمان فیتنس: تولید کننده دستگاه های بدنسازی، باشگاهی و TRX

دستگاه بدنسازی وزنه آزاد بالا تنه

دستگاه بدنسازی وزنه آزاد بالا تنه

ساق پا ایستاده وزنه آزاد قیمتی وارد نشده است
دستگاه بدنسازی شنا سوئدی قیمتی وارد نشده است
دستگاه تی بار خوابیده قیمتی وارد نشده است
جلو بازو وزنه آزاد قیمتی وارد نشده است
پلاور وزنه آزاد قیمتی وارد نشده است
قفسه سینه وزنه آزاد قیمتی وارد نشده است
پرس زیر سینه وزنه آزاد قیمتی وارد نشده است
دستگاه بدنسازی اچ از بالا قیمتی وارد نشده است
دستگاه بدنسازی اچ USA قیمتی وارد نشده است
دستگاه قایقی ناتیلوس قیمتی وارد نشده است
دستگاه بدنسازی شکم خرگوشی قیمتی وارد نشده است
اچ وزنه آزاد قیمتی وارد نشده است


دستگاه بدنسازی وزنه آزاد بالا تنه

دسته بندی محصولات

برای مشاهده دیگر محصولات می توانید روی دسته بندی های زیر کلیک کنید.