شرکت آسمان فیتنس: تولید کننده دستگاه های بدنسازی، باشگاهی و TRX
آسمان فیتنس
شرکت آسمان فیتنس: تولید کننده دستگاه های بدنسازی، باشگاهی و TRX

وبلاگ شرکت آسمان فیتنس

ورزش کراس فیت و اطلاعاتی در مورد آن- آسمان فیتنس

ورزش کراس فیت و اطلاعاتی در مورد آن- آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | ایروبیک | 4 کامنت

  بیشتر بخوانید  
تمرینات پا در باشگاه و منزل- آسمان فیتنس

تمرینات پا در باشگاه و منزل- آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | بدنسازی | 4 کامنت

  بیشتر بخوانید  
آموزش حرکات زیربغل با دستگاه - آسمان فیتنس

آموزش حرکات زیربغل با دستگاه - آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | بدنسازی | 0 کامنت

  بیشتر بخوانید  
آموزش حرکات زیربغل با هالتر و دمبل- آسمان فیتنس

آموزش حرکات زیربغل با هالتر و دمبل- آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | بدنسازی | 5 کامنت

  بیشتر بخوانید  
تمرینات سرشانه با دستگاه بدنسازی-آسمان فیتنس

تمرینات سرشانه با دستگاه بدنسازی-آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | بدنسازی | 4 کامنت

  بیشتر بخوانید  
حرکات سرشانه با هالتر و دمبل- آسمان فیتنس

حرکات سرشانه با هالتر و دمبل- آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | بدنسازی | 0 کامنت

  بیشتر بخوانید  
آموزش حرکات پرس سینه با دستگاه- آسمان فیتنس

آموزش حرکات پرس سینه با دستگاه- آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | بدنسازی | 2 کامنت

  بیشتر بخوانید  
آموزش صحیح پرس سینه با هالتر و دمبل

آموزش صحیح پرس سینه با هالتر و دمبل

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | بدنسازی | 0 کامنت

  بیشتر بخوانید  
چرا وزشکاران نباید نوشیدنی سرد بنوشند-آسمان فیتنس

چرا وزشکاران نباید نوشیدنی سرد بنوشند-آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | تغذیه | 1 کامنت

  بیشتر بخوانید  
استراحت بعد از تمرین بدنسازی-آسمان فیتنس

استراحت بعد از تمرین بدنسازی-آسمان فیتنس

توسط بهزاد شیرازی | تاریخ انتشار: - تاریخ آخرین بروز رسانی: | بدنسازی | 3 کامنت

  بیشتر بخوانید